VASTSTELLINGEN

De gerechtdeurwaarder verricht vaststellingen van materiele feiten van welke aard ook.

Zijn proces-verbaal verleent authenticiteit.