GERECHTSDEURWAARDERS

Kantoor Antwerpen

Luc Vernimmen gerechtsdeurwaarder
Christian Bellens gerechtsdeurwaarder
Paul De Haes gerechtsdeurwaarder
Mireille Persijn gerechtsdeurwaarder
Tim Dupuis gerechtsdeurwaarder
Erika Van Dam   stagiaire-gerechtsdeurwaarder
Jasaman Rahmatshojai stagiaire-gerechtsdeurwaarder
Yordi Van Rompaey stagiair-gerechtsdeurwaarder
Kim Verhaeghe stagiaire-gerechtsdeurwaarder

 

Kantoor Boom

Eric Hooft  gerechtsdeurwaarder

Daarnaast hebben de kantoren een vijftiental enthousiaste medewerkers in dienst. 


JEAN VEYSSIERE

Jean Veyssiere (°1933 - +2020) werd benoemd tot gerechtsdeurwaarder in 1959. Sindsdien was hij ononderbroken werkzaam in
hetzelfde kantoor (oorspronkelijk Verhulst-Royer-Veyssiere, nadien Royer-Veyssiere-Hooft). Hij is overleden in 2020.

info@ajogdw.be


FRANS HOOFT

Frans Hooft (°1939 - +2019) startte op het kantoor in 1969. Hij werd benoemd tot gerechtsdeurwaarder in1975 en bleef sindsdien ononderbroken verbonden aan het kantoor tot aan zijn overlijden in 2019. Hij was tijdens zijn vruchtbare carrrière Syndicus-voorzitter, verslaggever en lid van de raad van de arrondissementskamer van Antwerpen.

info@ajogdw.be


ERIC HOOFT

Eric Hooft is één van de twee vennoten van de bv AJO. Hij behaalde een licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven in 1994. Eric is actief binnen het kantoor sinds 1996. Hij werd benoemd tot gerechtsdeurwaarder in Antwerpen in 2009 en definitief benoemd tot gerechtsdeurwaarder in 2013 met als defintieve standplaats te Boom.
Hij is tevens erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken in 2013 na een opleiding gevolgd te hebben in het
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking van de Universiteit Antwerpen).

info@ajogdw.be


LUC VERNIMMEN

Luc Vernimmen werd benoemd tot gerechtsdeurwaarder te Antwerpen in 1980. Hij was reeds lid van de raad én
penningmeester van de Arondissementskamer van Antwerpen. Diezelfde periode was hij ook directeur van de Veilingzaal van
de Gerechtsdeurwaarders van Antwerpen. Later was Luc ondervoorzitter van het Huis van Gerechtsdeurwaarders van
Antwerpen. Luc werd benoemd tot Officier in de orde van Leopold II in 2006.

info@ajogdw.be


CHRISTIAN BELLENS

Christian heeft een licentiaat in de Rechten. Hij werd benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijke
arrondissement Antwerpen in 1997. Hij was lid van de Raad van de Arrondissementskamer der Gerechtsdeurwaarders
van Antwerpen en plaatsvervangend assessor in de raad van beroep voor Gerechtsdeurwaarders van het ressort van het
Hof van Beroep te Antwerpen. Daarna werd hij hier twee jaar assessor. Later was hij syndicus-voorzitter van de Raad van
de Arrondissenmentskamer de Gerechtdeurwaarders van Antwerpen. Christian was lid van de Vaste Raad bij de
Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders van België en werd later daar plaatsvervangend lid van de Algemene
Vergadering. Bij de beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders van Antwerpen of ‘Het huis der Gerechtsdeurwaarders’
is Christian sinds 2003 commissaris. Hij verkreeg een burgerlijk ereteken van Ridder in de Leopoldsorde in 2014.
Christian is een van de bestuurders van de CV AJO.

info@ajogdw.be


PAUL DE HAES

Paul De Haes werd benoemd tot gerechtsdeurwaarder te Antwerpen in 1998. Hij was raadslid van de arrondissementskamer
van gerechtsdeurwaarders van Antwerpen waar hij verschillende functies waarnam. Zo was hij syndicus-voorzitter en penningmeester. In die hoedanigheid was Paul ook directeur van de Veilingzaal der gerechtsdeurwaarders. In 2015 werd Paul lid van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Antwerpen. Hij verkreeg het burgerlijke ereteken van Ridder in de Leopoldsorde. Bij de CV AJO is Paul één van de bestuurders.

info@ajogdw.be


MIREILLE PERSIJN

Mireille is licentiaat in de Rechten en vatte in 1994 een stage aan op het kantoor van Gerechtsdeurwaarder
Patrick Greeve (later Patrick Greeve-Eric Rochtus-Marc Grauwels) in Antwerpen. Deze werd gehomologeerd door de
Homologatiecommissie in 1997. Van 1999 tot 2001 kwam in hetzelfde kantoor nog gerechtsdeurwaarder Marc
Crauwels bij. Mireille werkt sinds 2001 bij AJO. Hier volgde zij het dagelijkse bestuur van het kantoor op. In 2019 werd Mireille benoemd tot gerechtsdeurwaarder in Lier en sinds 2022 is zij, samen met Eric Hooft, vennoot van het kantoor.

info@ajogdw.be


TIM DUPUIS

Tim heeft een licentiaat in de Rechten. Hij behaalde ook een master in de internationale betrekkingen en de diplomatie
in Antwerpen. Hij vatte zijn stage bij AJO aan in 2008 waar hij werd tewerkgesteld. Tim Dupuis is kandidaat-gerechtsdeurwaarder
sinds 2011. Binnen AJO volgt hij het dagelijkse bestuur op. Hij is hoofddossierbeheerder voor o.a. Electrabel,
Eandis en De Woonhaven. Verder garandeert hij de vlotte werking van het kantoor en volgt de dagelijkse briefwisseling
en mails op.

info@ajogdw.be


STAGIAIR-GERECHTSDEURWAARDERS

Erika, Jasaman, Yordi en Kim zijn de stagiair-gerechtsdeurwaarders in ons kantoor. Zij zijn allen master in de rechten en bereiden zich voor op het examen om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd.

info@ajogdw.be