KLACHTEN

Voor de behandeling van uw klachten, van welke aard ook, kan u ons mailen :
info@ajogdw.be

Wij zorgen ervoor dat de juiste persoon u zo snel mogelijk zal helpen en bijstaan met uw problemen.

U kan ook steeds terecht bij de Arrondisementskamer van de gerechtsdeurwaarders te Antwerpen via volgende link
www.gdwantw.com