LINKS

Gerechtsdeurwaarders

Arrondissementskamer der gerechtsdeurwaarders van Antwerpen www.gdwantw.com
Conferentie Vlaamse gerechtsdeurwaarders www.cvg.be
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders www.gerechtsdeurwaarders.be
Sam-Tes, kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes
Europese kamer van de gerechtsdeurwaarders www.cehj.eu
International union of judicial officers www.uihj.com

Juridisch

Federale overheidsdienst justitie justitie.belgium.be
Juridat www.juridat.be
Belgisch staatsblad www.ejustice.just.fgov.be
De orde van advocaten, Antwerpen www.balieantwerpen.be
De orde van Vlaamse balies www.advocaat.be

Algemeen

Vlaamse belastingdienst www.belastingen.vlaanderen.be
Kruispuntbank ondernemingen www.economie.fgov.be
Eerste hulp bij schulden (Vlaams centrum schuldenlast) www.eerstehulpbijschulden.be

Nuttige documenten

De gerechtsdeurwaarder www.justice.belgium.be