NIEUW CONCEPT

DE BEMIDDELAAR

Heeft u een conflict met een familielid, uw huisbaas of een buur? Dan kan bemiddeling een alternatieve oplossing bieden.
De bemiddelaar gaat de beide partijen helpen om tot een oplossing te komen. De oplossing wordt door beide partijen
ondersteund en zal dus ook vaker worden nagekomen. Bovendien is een bemiddelingsprocedure sneller en goedkoper,
mits er lange procedures voor de rechtbank worden vermeden. Ook de kosten van een advocaat kunnen worden
uitgespaard.

Een bemiddelaar is neutraal. Hij treedt op als onafhankelijke derde partij en is verplicht tot absolute geheimhouding.